0320 25 81 79 info@barendregtadmin.nl

Vennootschapsbelasting

Heeft uw bedrijf de vorm van een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap? Dan dient u bij de belastingdienst de aangifte voor de vennootschapsbelasting te verzorgen. Soms gaat dit ook op voor stichtingen en verenigingen.

Over de winst dient men vennootschapsbelasting af te dragen.

  • Lichamen (bedrijven en organisaties) dienen aangifte vennootschapsbelasting te doen;
  • Natuurlijke personenen (eenmanszaken) betalen belasting over de winst middels de inkomstenbealsting.

 Naast de NV en de BV dienen andere lichamen in bepaalde voorkomende gevallen aangifte vennootschapsbelasting te doen. Dit kan aldus opgaan voor stichtingen, verenigingen en soortgelijke organisaties plus overheidsondernemingen.

In de wijze van aangifte wordt nog een onderscheid gemaakt in Binnenlands- en Buitenlands belastingplichtig.

Voor meer informatie en advies, ook over de wijzigingen in de vennootschapsbelasting in de afgelopen jaren, kunt u terecht bij Barendregt Administratie en Belastingen.

Vennootschapsbelasting: belasting over de winst binnen een boekjaar

Bij het boekjaar dient er rekening gehouden te worden met een kalenderjaar of een gebroken boekjaar. Tevens moet het boekjaar overeen komen met het in de statuten van de vennootschap vastgelegde boekjaar.
Voor de winst gaat u uit van de fiscale winst (let op: anders dan de waardering in de commerciële jaarstukken, kan de fiscale waardering hiervan afwijken).
De winst minus verrekenbare verliezen is het uiteindelijke belastbare bedrag waarover de vennootschapsbelasting wordt berekend.

Ook voor meer informatie en advies omtrent de verschillende regelingen bij het vaststellen van de winst en belastbare bedragen kunt u terecht bij Henk Barendregt.

Verliezen mogelijk eerst verrekenen

Mogelijk kunnen verliezen eerst nog worden verrekend door middel van ‘carry back’ of ‘caryy forward’. Allereerst wordt een verlies verrekend met de winst in een voorgaand voorgaand jaar en daarna verrekend u een verlies met de winst in aankomende jaren.

In een aantal speciale situaties kunt u mogelijk niet de verliezen verrekenen. Laat ons u hieromtrent nader toelichten.

Is een fiscale eenheid mogelijk interessant?

De resultaten van een dochtermaatschappij toerekenen aan de moedermaatschappij? De dochtermaatschappij is niet meer zelfstandig aangifteplichtig. Verliezen van een maatschappij kunnen daardoor verrekend worden met de winsten van een andere maatschappij die in dezelfde fiscale eenheid is samengevoegd.

Er zijn een aantal voorwaarden en attentiepunten voor het vormen van een fiscale eenheid. Win ons advies in en laat u nader voorlichten over de voorwaarden en attentiepunten.

Aan het begin van ieder jaar ontvangen de meeste ondernemingen een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting. Het bedrag op deze aanslag is een voorlopige berekening op basis van de voorgaande jaren. Later volgt de definitieve berekening.

 

 

Barendregt Administratie en Belastingen
Oostermoer 3, 8245 DG, Lelystad
T. 0320 25 81 79
info@barendregtadmin.nl

Stichting Leergeld

Wij steunen Stichting Leergeld.