0320 25 81 79 info@barendregtadmin.nl

Jaaraangifte

Als ondernemer doet u aangifte van de omzetbelasting per maand, per kwartaal of per jaar. Over het algemeen doet u aangifte per kwartaal, maar u kunt ook een aanvraag bij de belastingdienst indienen om per maand of per jaar uw aangifte te kunnen doen.

Voor het doen van de aangifte omzetbelasting kunt u de belastingdienst verzoeken om per maand of per jaar uw aangifte te kunnen doen in plaats van per kwartaal. Daarbij dient u in acht te nemen dat deze aanvraag getoetst wordt op basis van de volgende voorwaarden waaraan u in zijn geheel dient te voldoen:

  • per jaar betaalt u minder dan EUR 1.883 aan belasting over de toegevoegde waarde (btw);
  • u bent in het bezit van een vergunning artikel 23, waarmee u de btw niet bij de grens voldoet bij de import van goederen uit niet EU landen. De btw neemt u op in uw uw btw-aangifte;
  • per jaar heeft u voor minder dan EUR 10.000 aan leveringen aan relaties die de btw-aangifte doen in een ander land (intracommunautaire levering), klanten die als ondernemer gelden en zodoende de btw berekenen en betalen in eigen land (intracommunautaire diensten), goederen die u koopt van een leverancier die ondernemer is vanuit een ander Europees land en naar Nederland worden vervoerd  (EU-land) van een leverancier die ondernemer is (intracommunautaire verwerving) plus de afname van diensten van ondernemers die de btw berekenen en betalen in een ander land (afname van intracommunautaire diensten).

Nadat u zich als ondernemer heeft aangemeld, ontvangt u van de belastingdienst een schrijven met daarin de beschrijving over welk tijdvak u aangifte dient te doen. Veelal is dit per kwartaal, echter kunt u het verzoek voor een maand- of jaaraangifte indienen bij de belastingdienst.

Voldoet u niet meer aan de voorwaarden en doet u jaaraangifte? Zo ja, dan verandert de belastingdienst automatisch het tijdvak.

Zodra u per jaar aangifte mag doen ontvangt u de uitnodiging hiertoe op 31 december van het jaar en de aangifte plus betaling dient u te doen voor 31 maart.

Te laat aangifte doen en/of betaling ervan kan gevolgen hebben voor uw mogelijke jaaraangifte

Bent u te laat met aangifte doen en/of de betaling ervan, dan moet u er rekening mee houden dat dit zware boetes met zich mee kan brengen. Bij herhaaldelijk te laat aangifte doen en/of de betaling ervan dient u er tevens rekening mee te houden dat de belastingdienst u gaat opleggen om weer per maand de aangifte in te gaan dienen.

Laat Barendregt Administratie en Belastingen u ontzorgen door advies op maat en de eventuele uitvoer hiervan voor u verzorgen.

Barendregt Administratie en Belastingen
Oostermoer 3, 8245 DG, Lelystad
T. 0320 25 81 79
info@barendregtadmin.nl

Stichting Leergeld

Wij steunen Stichting Leergeld.