0320 25 81 79 info@barendregtadmin.nl

BTW aangiften

De overheid heft op producten en diensten, belasting over de toegevoegde waarde. BTW oftewel omzetbelasting. Deze belasting rekent u door in uw consumentenprijsstelling en na de verkoop van uw producten en/of diensten, draagt u de BTW af aan de belastingdienst. Eens per kwartaal of eens per jaar (met permissie van de belastingdienst) dient u de omzetbelasting aan te geven bij de belastingdienst. Deze omzetbelasting wordt opgemaakt aan de hand van het geheel van de ontvangen en betaalde BTW. Deze omzetbelasting is een verplichting voor elke ondernemer om aan te geven bij de belastingdienst. Ook als u geen of weinig BTW heeft ontvangen moet u verplicht dit doorgeven aan de belastingdienst. U bent verplicht om te allen tijde BTW aangifte te doen. Eveneens indien in de periode van een aangifte geen BTW in rekening is gebracht of BTW door u is betaald. Soms kan dit een intensieve klus zijn voor menig bedrijf. Barendregt Administratie en Belastingen kan de omzetbelasting voor u berekenen en indienen bij de belastingdienst.

Barendregt Administratie + Belastingen verzorgt uw BTW aangifte

Om uw aangifte van de BTW correct voor u te verzorgen is het van belang dat wij in bezit zijn van uw bedrijfsgegevens voor wat betreft de betaalde en ontvangen rekeningen van uw bedrijf. Daarbij staat natuurlijk voorop dat wij zorgvuldig omgaan met uw bedrijfsgegevens. Een overzicht wordt gemaakt, aan de hand van uw bedrijfsgegevens, van de ontvangen en betaalde BTW. Daarop baseren wij voor u uw omzetbelasting en deze omzetbelasting dienen wij in bij de belastingen. Resteert het door u te betalen bedrag of het te ontvangen bedrag.

Wij ontzorgen u tegen een scherp tarief

Ook uw BTW aangifte!

U vraagt zich mogelijk wel eens af, als kleinere ondernemer, of het uitbesteden van uw belastingaangifte financieel wel haalbaar is. Barendregt Administratie en Belastingen werkt tegen een scherp tarief, wat het ook voor u mogelijk maakt om uw belastingaangifte door ons te laten verzorgen. De tarieven zijn transparant en de reguliere dienstverlening zoals de administratie, de jaarrekening en de belastingaangiften voeren wij uit tegen een vooraf overeengekomen tarief. Voor de oveirge werkzaamheden ontvangt u vooraf een indicatie van de te verwachten kosten.

BTW aangifte doen per kwartaal

De volgende aangiftetijdvakken zijn vastgesteld:
1. januari t/m maart
2. april t/m juni
3. juli t/m september
4. oktober t/m december

Aan het einde van het aangiftijdvak staat de BTW aangifte klaar. Indien de aangifte voor u klaar staat, moet u deze aangifte altijd doen, ook als u geen BTW terugkrijgt of dient te betalen.

Barendregt Administratie en Belastingen
Oostermoer 3, 8245 DG, Lelystad
T. 0320 25 81 79
info@barendregtadmin.nl

Stichting Leergeld

Wij steunen Stichting Leergeld.